13 aprilie 2024

Politik

Politica la absolut!

Participarea senatorului Titus Corlăţean la reuniunea Comisiei pentru afaceri politice şi democraţie a APCE

Titus Corlăţean

Senatorul Titus Corlăţean, preşedintele Comisiei pentru politică externă a Senatului, membru al Delegaţiei Parlamentului României la APCE, a participat la lucrările plenare ale Comisiei pentru afaceri politice şi democraţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care s-au desfăşurat la Paris, luni, 6 decembrie 2021.

În cadrul reuniunii, senatorul român a avut mai multe intervenţii, îndeosebi în contextul dezbaterii raportului cu tema Protecţia pilonilor democraţiei în perioade de criză sanitară, raportor: Marietta Karamanli (Franţa, SOC). Cu acest prilej, a formulat o serie de propuneri privind includerea în viitorul raport APCE, care urmează a fi elaborat pe această temă, a unui capitol care să evidenţieze exemple de bune practici din statele membre ale Consiliului Europei privind respectarea procedurilor şi standardelor democratice în procesul de gestionare a pandemiei de Covid-19, dar şi a unui capitol care să semnaleze erori în gestionarea democratică, din care unele grave, din partea unor state membre, pentru evitarea pe viitor a unor astfel de situaţii. Propunerile înaintate de senatorul Corlăţean au fost agreate de raportorul APCE Marietta Karamanli şi de membrii comisiei.

Totodată, senatorul român a reafirmat importanţa asigurării funcţionalităţii instituţiilor democratice, în primul rând a instituţiei Parlamentului, în perioade de criză sanitară. A menţionat că Parlamentul României şi-a continuat activitatea de legiferare în această perioadă şi a menţinut un rol activ în procesul decizional, îndeosebi pe durata stării de urgenţă, fiind reglementată, în acest sens, chiar în perioada stării de urgenţă, procedura specială electronică de dezbatere şi vot la distanţă. A adăugat că, pe lângă atribuţiile de legiferare, parlamentele au un rol foarte important în exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii executivului în ceea ce priveşte adoptarea măsurilor care restrâng drepturi şi libertăţi fundamentale.

Senatorul Titus Corlăţean a readus în discuţie şi necesitatea asigurării controlului judecătoresc asupra legalităţii actelor normative prin care sunt introduse măsurile restrictive, astfel încât drepturile fundamentale ale cetăţenilor să fie restabilite atunci când se constată încălcarea prevederilor constituţionale.

Ordinea de zi a inclus printre altele dezbaterea unor proiecte de rapoarte şi audieri pe subiecte, precum: instituirea statutului de partener pentru tineret al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei; promovarea unor democraţii sănătoase în Europa; impactul Brexit asupra drepturilor omului în insula Irlandei, consolidarea rolului Consiliului Europei de fundament al arhitecturii politice europene.