23 iulie 2024

Politik

Politica la absolut!

Incidente de integritate – 18 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

ANI

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 18 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

DRĂGAN NICOLAE, Primar al Com. Târgşoru Vechi, Jud. Prahova
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020, DRĂGAN NICOLAE a semnat cu menţiunea ‘bun de plată’ facturi emise de societatea în cadrul căreia fiul său deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator, precum şi de societatea în cadrul căreia mama persoanei evaluate a deţinut calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator. De asemenea, în baza Hotărârii C.L. din data de 28 mai 2019, Primăria comunei Tîrgşoru Vechi (reprezentată prin Drăgan Nicolae – primar, în calitate de vânzător) a încheiat la data de 19 septembrie 2019 un contract de vânzare – cumpărare cu societatea comercială în cadrul căreia fiica acestuia deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) şi art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

PURGE IOAN, Primar al Com. Gepiu, Jud. Bihor
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHE
T

În calitate de primar, a semnat două certificate de urbanism şi o serie de documente necesare pentru înfiinţarea unei agropensiuni de către fiul său, generându-se astfel, un folos material pentru fiul persoanei evaluate. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 76, alin (1) din Legea nr. 161/2003 şi art. 228, alin (1), lit a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019. Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către PURGE IOAN a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuţiilor de primar, a semnat mai multe acte în beneficiul direct al fiului său, în vederea înfiinţării de către acesta a unei agropensiuni.

TÎRZIU LAURENŢIU-IONEL, Primar al Com. Belint, Jud.Timiş
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 octombrie 2020 – 26 aprilie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de primar şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriului P.F.A., obţinând venituri din activităţi agricole şi subvenţii de la APIA Timiş. Astfel, TÎRZIU LAURENŢIU-IONEL a încălcat prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr.161/2003.

POPA ZACHIU, Primar al Com. Dumbrăviţa, Jud. Braşov
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 octombrie 2016 – 08 septembrie 2020, întrucât a deţinut calitatea de membru în C.A. al Grădiniţei cu Program Normal Dumbrăviţa, consiliu din a cărui componenţă a făcut parte şi cumnata persoanei evaluate, director al unităţii de învăţământ, încălcând astfel, prevederile art. 7, alin. (4), lit. a) din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

TURCIN IOAN, Primar al Com. Păuliş, Jud. Arad şi fost viceprimar
SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către TURCIN IOAN a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuţiilor de primar, a îndeplinit acte prin care a obţinut foloase patrimoniale pentru sine, fiind beneficiarul direct al tuturor actelor emise.

TOMA IOAN, fost Primar al Com. Brăeşti, Jud. Botoşani (mandatul 2016 – 2020)
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET

La data de 19 martie 2019, în perioada exercitării mandatului de primar, TOMA IOAN a încheiat un Act adiţional la Convenţia civilă de prestări servicii încheiată la data de 02 decembrie 2015 între Primăria comunei Brăeşti (în calitate de angajator) şi soţia persoanei evaluate (în calitate de salariat), prin care se hotărăşte de comun acord modificarea contractului individual de muncă prin modificarea salariului de bază lunar brut al acesteia, începând cu data de 01 aprilie 2019. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003. De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către TOMA IOAN a infracţiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28 iulie 2017), respectiv folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare începând cu data de 28 iulie 2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât a semnat în calitate de primar, un număr de 7 acte juridice (2 convenţii civile şi 5 acte adiţionale) care au creat un avantaj patrimonial pentru soţia acestuia.

BIRĂRUŢI CRISTIAN, fost Primar al Com. Alunu, Jud. Vâlcea (mandatul 2016 – 2020)
SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către BIRĂRUŢI CRISTIAN a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal. Astfel, în luna decembrie a anului 2017, în perioada exercitării funcţiei de primar, persoana evaluată a încheiat în calitate de persoană fizică un contract de asistenţă juridică cu un cabinet de avocatură ce avea în derulare un contract cu Primăria Alunu, având ca obiect asistenţă şi reprezentare, consultanţă juridică, redactare înscrisuri la sediul Primăriei, încheiat în luna ianuarie a anului 2017. Menţionăm faptul că la data de 14 august 2019, Agenţia Naţională de Integritate a constatat şi conflictul de interese administrativ în cazul lui BIRĂRUŢI CRISTIAN, întrucât, în calitate de primar (mandatul 2016 – 2020), a semnat în data de 03 ianuarie 2017 un contract de prestări servicii cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vâlcea privind susţinerea activităţii Asociaţiei A.S. Olteţul Alunu, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deţinut funcţia de vicepreşedinte până la data de 01 septembrie 2017, precum şi 12 ordine de plată, încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

BODEAN GHEORGHE, fost Viceprimar al Com. Bod, Jud. Braşov
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

Deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterii, persoana evaluată a participat la deliberarea şi adoptarea a două Hotărâri ale C.L. în data de 30 aprilie 2020, respectiv în data de 26 noiembrie 2020 privind aprobarea punerii la dispoziţia asociaţiei în cadrul căreia acesta deţinea calitatea de membru fondator/funcţia de secretar a unui spaţiu situat în comuna Bod. Ulterior, în baza Hotărârii C.L. din data de 26 noiembrie 2020, a fost încheiat un contract de închiriere la data de 08 decembrie 2020. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. f) şi alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.

BUZDUGAN DUMITRU FLORIN, fost Consilier local în cadrul C.L. al Oraşului Buhuşi, Jud. Bacău (mandatul 2016 – 2020)
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, BUZDUGAN DUMITRU FLORIN a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. din data de 29 ianuarie 2020 prin care s-a aprobat prelungirea contractului de închiriere încheiat la data de 16 mai 2007 între C.L. Buhuşi (în calitate de proprietar) şi societatea în cadrul căreia BUZDUGAN DUMITRU FLORIN deţine funcţia de administrator şi calitatea de asociat (în calitate de chiriaş), contract prelungit în data de 04 februarie 2020, prin act adiţional semnat de către persoana evaluată. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. c) şi alin. (2) din O.U.G 57/2019.

MUREŞAN VASILE, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Bobota, Jud. Sălaj
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2016 – 31 august 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bobota, jud. Sălaj, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) şi prevederile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr.161/2003.

NEACŞU GHEORGHE LUCIAN, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Muntenii de Sus, Jud. Vaslui
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020 a participat la deliberarea Hotărârii C.L. din data de 27 iunie 2019 privind alocarea sumelor nerambursabile de la bugetul local al comunei Muntenii de Sus pentru proiectele câştigătoare în domeniul activităţii nonprofit de interes local prin care se aprobă alocarea sumei de 45.000 lei unui club sportiv, deşi anticipa crearea unui avantaj prin adoptarea acesteia, având o relaţie de angajament din data de 25 august 2007. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi prevederile art. 75, alin. (1), lit. b) şi art. 77, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (act normativ în vigoare până la data de 04 iulie 2019).

TOMA GHEORGHE, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Cuza Vodă, Jud. Călăraşi
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, TOMA GHEORGHE a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. din data de 10 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 pentru Comuna Cuza Vodă, votând pentru menţinerea impozitelor şi taxelor locale la nivelul anului anterior, deşi avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, deţinând împreună cu soţia o suprafaţă totală de 152,8026 ha de teren extravilan pe raza comunei. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

MITU IONEL, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Gropeni, jud. Brăila
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iulie 2019 – 27 octombrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gropeni, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) şi art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr.161/2003.

BACIU MARIANA, Secretar general al Com. Zagon, Jud. Covasna
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 ianuarie – 20 mai 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Zagon şi funcţia de membru în C.A. al Şcolii Gimnaziale ‘Mikes Kelemen’ din comuna Zagon, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003

VASILICĂ GHEORGHIŢĂ LIVIU, fost Secretar al Com. Şireţel, Jud. Iaşi
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 aprilie 2019 – 18 martie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcţia publică de secretar al comunei Şireţel şi funcţia de casier în cadrul aceleiaşi instituţii publice, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

ACATRINEI LAURA, Inspector în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 iulie 2020 – 11 august 2021, întrucât a deţinut simultan cu funcţia de inspector la Compartimentul Control unităţi şi servicii de sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani şi funcţia de medic primar epidemiolog în cadrul Spitalului Municipal Dorohoi, jud. Botoşani, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

FILIMON IOSIF CIPRIAN, Funcţionar public în cadrul Primăriei Com. Tupilaţi, Jud. Neamţ
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 octombrie – 02 decembrie 2020, întrucât a deţinut simultan cu exercitarea funcţiei publice de execuţie de consilier în cadrul Primăriei comunei Tupilaţi şi funcţia de consilier local în cadrul C.L. al comunei Războieni, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

ZLATE GINA ELENA, fost Funcţionar public în cadrul Primăriei Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 iulie 2019 – 31 martie 2020, întrucât a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia de consilier în cadrul Biroului Buget la Primăria Mun. Giurgiu şi alte funcţii în domeniul economic în cadrul mai multor societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POPA ZACHIU nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

 • art. 76, alin. (1) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia ‘Primarii (…) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I’;
 • art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia ‘(1) Funcţia de primar (…) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: g) calitatea de comerciant persoană fizică’;
 • art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia ‘(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu (…) c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv’;
 • art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie (…)’;
 • art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice’;
 • art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Funcţionarii publici (…) pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, (…) pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.’;
 • art. 75, alin. (1), lit. a) şi b) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia ‘Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia’;
 • art. 77, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia ‘(…) consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali (…) sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă.’;
 • art. 228, alin (1), lit. a), lit. c) şi lit. f) alin. (2) din O.U.G 57/2019, potrivit căruia ‘(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri. (…) f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.’;
 • art. 7, alin. (4), lit. a) din Ordinul nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit căruia ‘(4) calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu: a) Calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv’;
 • art. 46. alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia ‘Nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local’.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…)’.

‘Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE