23 iulie 2024

Politik

Politica la absolut!

Deputat PNL Cristina Burciu: Noua tranşă din PNRR, un pas important spre realizarea investiţiilor de modernizare a ţării

PNRR

Comunicat de presă

Odată cu intrarea în vigoare a Acordului de împrumut între Comisia Europeană şi România, ţara noastră a primit astăzi o nouă tranşă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în valoare de 1,9 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 13% din valoarea totală a împrumutului. Noua sumă completează prima plată a prefinanţării pe componenta de grant, achitată României, la data de 2 decembrie 2021, în valoare de 1,85 miliarde euro.

Consider că este extrem de important faptul că ţara noastră a intrat în linie dreaptă în ceea ce priveşte atragerea efectivă a banilor acordaţi de CE prin PNRR, fapt ce înseamnă că obiectivele de investiţii vor putea fi demarate în cel mai scurt timp. Aceste împrumuturi vin în România în condiţii foarte avantajoase şi urmează a fi folosite în mod predictibil pentru finanţarea unor proiecte de anvergură. Aici menţionez sute de kilometri de autostradă, zeci de mii de locuinţe racordate la reţele de apă şi canal, facilităţi pentru digitalizarea a mii de IMM-uri, şi, nu în ultimul rând, reîmpădurirea a zeci de mii de hectare de teren.

Bineînţeles, aşa cum am mai menţionat, utilizarea fondurilor este condiţionată de modul în care statul român şi beneficiarii proiectelor investiţionale îndeplinesc caietele de sarcini ale acestor programe, precum şi reformele asumate de noi toţi prin PNRR. Cu alte cuvinte, acest demers reprezintă o asumare colectivă a tuturor entităţilor implicate, a coordonatorilor proiectelor şi a celor care vor primi efectiv banii alocaţi.

Odată cu noua tranşă, în România a intrat până acum suma totală de 3,79 miliarde euro, respectiv de la momentul aprobării şi începerii efective a PNRR, din 3 noiembrie 2021. Conform Deciziei de punere în aplicare a Programului, sumele împrumutului vor fi disponibilizate în zece tranşe, în baza îndeplinirii de partea română a obiectivelor asumate în cadrul reformelor şi investiţiilor asociate împrumutului.

Responsabilitatea îndeplinirii ţintelor stabilite în cadrul PNRR, care stau la baza atragerii tranşelor în cadrul împrumutului, revine coordonatorilor de reforme şi investiţii, adică ministerelor (entităţilor) responsabile de implementarea reformelor şi/sau a componentelor aferente reformelor şi/sau investiţiilor.

De remarcat este şi faptul că prin PNRR vor fi corectate şi soluţionate o serie de investiţii structurale mai vechi rămase nefinalizate, conform recomandărilor Consiliului Europei. De asemenea, vor fi urmărite cu precădere obiectivele primordiale ale PNRR, respectiv realizarea tranziţiei verzi şi a tranziţiei digitale, precum şi investiţii considerabile în sănătate, educaţie, infrastructură şi coeziune socială.

Sunt încrezătoare că prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă vor fi finanţate reforme şi investiţii care vor contribui în mod definitoriu la redresarea economică şi socială precum şi la dezvoltarea pe termen lung a ţării.

Deputat PNL Cluj,
CRISTINA BURCIU