23 iulie 2024

Politik

Politica la absolut!

Autoevaluarea activităţii categoriilor de forţe ale Armatei României pentru anul 2021

armata

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, au participat marţi, 1 februarie, la şedinţele de autoevaluare a activităţii pentru anul 2021 ale categoriilor de forţe ale Armatei României.

La sediul Statului Major al Forţelor Terestre (SMFT), generalul-maior Iulian Berdilă, şeful categoriei de forţe, a prezentat modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în anul 2021, an marcat semnificativ de pandemia de COVID-19.

Şeful SMFT a trecut în revistă cele mai importante aspecte ale activităţii de anul trecut, evidenţiind creşterea capacităţii comandamentelor în asigurarea comenzii şi controlului forţelor, sprijinul pentru constituirea Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est (HQ MNC-SE), continuarea demersurilor pentru dezvoltarea capacităţii operaţionale a forţelor terestre şi, nu în utimul rând, redimensionarea instrucţiei pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, concomitent cu respectarea angajamentelor faţă de structurile aliate şi partenere, în condiţiile limitărilor impuse de efectele pandemiei.

În anul evaluat, Forţele Terestre Române au realizat şi menţinut capabilităţile de apărare robuste şi reziliente, credibile, interoperabile şi flexibile, în scopul îndeplinirii misiunilor specifice şi a angajamentelor asumate de România ca stat membru al NATO şi al UE. Totodată, Forţele Terestre Române au depus eforturi susţinute pentru acordarea sprijinului autorităţilor centrale şi locale în gestionarea crizei provocate de pandemiade COVID-19.

Cu privire la domeniul modernizării Forţelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă a subliniat paşii importanţi făcuţi în această direcţie de structurile subordonate, în principal prin continuarea programelor şi proiectelor esenţiale de înzestrare.

La finalul şedinţei de bilanţ, şeful Forţelor Terestre Române a menţionat priorităţile SMFT pentru anul 2022. Dintre acestea, a evidenţiat creşterea nivelului de operaţionalizare prin consolidarea structurilor şi dezvoltarea capacităţii operaţionale, optimizarea programelor de formare iniţială şi continuă, pregătirea militarilor pe noile sisteme de armament, tehnică militară şi echipamente intrate în dotare, planificarea, organizarea şi desfăşurarea, la standarde ridicate, a exerciţiilor naţionale şi multinaţionale.

Tot pe 1 februarie, echipa de conducere a MApN s-a deplasat la sediul Statului Major al Forţelor Aeriene (SMFA).

În cadrul activităţii de autoevaluare, şeful SMFA, generalul-locotenent Viorel Pană, a prezentat modul de îndeplinire a obiectivelor asumate pentru anul 2021, cele mai importante fiind reprezentate de accelerarea procesului de consolidare a capacităţii de luptă a structurilor Forţelor Aeriene pentru asigurarea supravegherii şi avertizării timpurii, descurajării şi respingerii acţiunilor aeriene agresive la adresa României. Forţele Aeriene Române au depus eforturi susţinute pentru sprijinirea autorităţilor centrale şi locale în gestionarea crizei provocate de pandemia de COVID-19, prin transportarea, în ţară şi străinătate, atât a pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, cât şi a materialelor sanitare necesare sistemului medical.

În anul 2021, Statul Major al Forţelor Aeriene şi-a îndeplininit obiectivul general, precum şi obiectivele specifice stabilite, şi are capacitatea de a conduce acţiunile de apărare a integrităţii spaţiului aerian naţional, concomitent cu continuarea procesului de dezvoltare şi consolidare a capacităţii de luptă a marilor unităţi şi unităţi din subordine.

În cadrul şedinţei de bilanţ a Statului Major al Forţelor Navale (SMFN), desfăşurată în aceeaşi zi, contraamiralul Mihai Panait, şeful acestei categorii de forţe, a prezentat ministrului apărării naţionale, Vasile Dîncu, şi şefului Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, modul de îndeplinire a obiectivelor pe care Forţele Navale Române le-au avut în anul 2021.

Forţele Navale au avut trei obiective principale – desfăşurarea în siguranţă a misiunilor; îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ, de instruire şi de muncă; dezvoltarea programelor de reparaţii, modernizare şi înzestrare. Militarii din Forţele Navale Române au îndeplinit toate misiunile planificate anul trecut, în plan naţional şi în cadru aliat, cea mai importantă dintre acestea fiind participarea la Operaţia Uniunii Europene EUNAVFOR MED ‘Irini’, pentru o perioadă de trei luni, cu puitorul de mine şi plase ‘Viceamiral Constantin Bălescu’, în Marea Mediterană. Totodată, Forţele Navale Române au participat cu fregata ‘Regina Maria’ la Operaţia NATO ‘Sea Guardian’ din Marea Mediterană, asigurând comanda grupării navale. De asemenea, dragorul maritim ‘Locotenent Lupu Dinescu’ şi fregata ‘Regina Maria’ au participat la toate dislocările grupărilor navale permanente ale NATO din Marea Neagră.

Referitor la condiţiile de învăţământ şi instruire, şeful SMFN a exemplificat câteva dintre realizările din anul 2021, precum darea în funcţiune a unor noi laboratoare (echipamente şi sisteme de navigaţie, oceanografie, limbi străine), săli de clasă cu table interactive, modernizarea Centrului de Pregătire Marinărească şi Sporturi Nautice de la Palazu Mare şi altele.

Cu privire la programele de reparaţii, modernizare şi înzestrare, planificate în anul 2021, contraamiralul Panait a afirmat că ‘modernizarea Forţelor Navale Române este o necesitate, iar situaţia complexă de securitate din Marea Neagră impune o politică navală adaptată contextului actual, pentru a putea să ne respectăm angajamentele’.

Prin bugetul avut la dispoziţie, au fost făcuţi paşi importanţi pentru modernizarea platformelor navale din dotare şi pentru achiziţia de tehnică nouă. Eforturile s-au concentrat pe prezenţa navală permanentă pe mare, pe fluviu şi în zona de responsabilitate, pe contribuţia la îndeplinirea angajamentelor ţării noastre faţă de NATO şi UE, precum şi pe desfăşurarea unui program complex de instruire, în vederea menţinerii la nivel înalt a capacităţii de luptă.

Obiectivele principale ale Forţelor Navale Române, pentru anul 2022, sunt asigurarea unui nivel ridicat al capacităţii de reacţie, proiectarea unor capabilităţi necesare şi relevante pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate, precum şi creşterea nivelului de pregătire a personalului şi operaţionalizarea graduală a forţelor.

Un element foarte important al anului 2022, pentru Forţele Navale Române, îl reprezintă participarea, pentru al doilea an consecutiv, la Operaţia Uniunii Europene ‘Irini’ şi pentru a şasea oară consecutiv la Operaţia NATO ‘Sea Guardian’, ambele desfăşurate în Marea Mediterană.

La finalul şedinţelor de evaluare, ministrul Vasile Dîncu a apreciat activitatea categoriilor de forţe în anul trecut. Totodată, şi-a exprimat convingerea că militarii Armatei României îşi vor face în continuare datoria cu profesionalism ridicat, fiind gata oricând să facă faţă cu succes tuturor misiunilor planificate alături de aliaţi şi demonstrând că sistemul de pregătire şi de instruire corespunde standardelor de calitate ale NATO şi UE.

Biroul de presă

(Foto: Romania TV)