25 aprilie 2024

Politik

Politica la absolut!

Senatorul Angel Tîlvăr: „Apartenenţa la UE – şansa reducerii decalajelor de dezvoltare”

Angel Tîlvăr

Comunicat de presă

După ani de zile de consens politic şi o mobilizare fără precedent a politicienilor şi a instituţiilor naţionale, în urmă cu 15 ani, România dobândea calitatea de stat membru al Uniunii Europene. Văzută, după al Doilea Război Mondial, ca un antidot al naţionalismului extremist care a devastat continentul, în anii 2000 integrarea europeană a devenit un deziderat pentru accesul la piaţa unică, pentru dobândirea libertăţii de mişcare şi ca mijloc de dezvoltare. Speranţele nutrite atunci s-au materializat în bună parte, iar impactul asupra calităţii vieţii este unul incontestabil.

Pacea, libertatea de a călători, de a locui şi a studia oriunde în Uniune, piaţa unică şi fondurile importante pentru asistenţă şi dezvoltare, sunt doar câteva dintre cele mai importante beneficii pe care le-am obţinut odată cu intrare în Uniunea Europeană. Dar, în cei 15 ani, pe lângă faptul ca s-a bucurat de beneficii, România, ca stat şi ca naţiune, a răspuns întotdeauna la crizele, care au afectat această construcţie, indiferent de natura lor.

Este foarte adevărat ,totuşi, că încă există decalaje importante de dezvoltare între România şi numeroase state din blocul comunitar, dar faptul ca facem acum parte din procesului decizional în toate structurile instituţionale ale Uniunii Europene ne dă posibilitatea să contribuim la o Uniune mai puternică şi la dezvoltarea României. Avem încă, fără dubiu, diferenţe majore între veniturile per capita între statele membre, acestea fiind, în 2021, aproximativ între 22.000 Euro şi până la 122.000 Euro.

Estul Europei se menţine încă în partea de jos a clasamentului, iar utilizarea eficientă a fondurilor acordate ca ajutor de urgenţă, dar şi a fondurilor de suport pentru statele candidate pentru a le aduce la standardele UE, reprezintă instrumente importante pentru reducerea treptată şi ireversibilă a acestor decalaje.

Marcată de două evenimente care au dus la ieşirea din Uniune, Groenlanda, în 1985, ca urmare a unui litigiu privind drepturile de pescuit, şi Marea Britanie în 2020, în urma Referendumului popular din Regatul Unit, blocul comunitar s-a aflat, de-a lungul timpului, în continuă extindere. Inclusiv noi, ca stat membru, dar şi din perspectiva intereselor de politică regională, suntem susţinători activi ai procesului de extindere către statele care demonstrează voinţa reală de a adera la valorile comune europene şi care depun eforturi pentru îndeplinirea criteriilor instituţionale şi de funcţionare pentru a face parte din Uniune. Politica Europeană de Vecinătate, Parteneriatul Estic, reprezintă pentru noi priorităţi strategice, atât în ceea ce priveşte întărirea cooperării şi accelerarea integrării statelor din zona Balcanilor de Vest, dar şi în sensul susţinerii active a parcursului european al Republicii Moldova.

Îmi exprim speranţa că, într-un viitor rezonabil, ţara noastră va reuşi să aibă o integrare deplină, în sensul aderării la spaţiul Schengen, adoptarea monedei europene şi îndeplinirea tuturor condiţionalităţilor pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, concomitent cu utilizarea responsabilă a fondurilor de dezvoltare pentru reducerea decalajelor faţă de statele mai dezvoltate. Viitorul nostru este strâns legat de viitorul Uniunii Europene, în jurul valorilor comune stipulate în actele constitutive, pentru un bloc comunitar şi naţiuni mai prospere, mai coezive şi mai puternice.

Angel Tîlvăr
Senator PSD de Vrancea